Schooltuinen

Waarom

Er zijn ontzettend veel redenen om te kiezen voor een groen schoolplein.
We vertellen jullie er graag meer over!

schooltuinen

Verbeterde leerprestaties

Er is de afgelopen decennia veel onderzoek verricht naar de invloed van sport en bewegen op de leerprestaties van kinderen. Daardoor weten we onder meer dat sport en bewegen positieve effecten hebben op hun hersenstructuur en executieve hersenfuncties (o.a. filteren van informatie, plannen, besluiten nemen), op hun aandacht en concentratie; op hun motorische en beweegvaardigheden en op hun fit- en gezondheid. Allemaal zaken die van belang zijn om goed en gemotiveerd te kunnen leren.

Schooltuinen

Gelukkige en gezonde kinderen

Bewegen in de natuur is nog zo’n voorbeeld. Uit een onderzoek naar het effect van een natuurlijke omgeving op de gezondheid van kinderen komen verrassende resultaten naar voren. Zo blijkt dat kinderen die veel buitenspelen in de natuur gelukkiger én gezonder zijn. Ze zijn creatiever, zelfstandiger en ze durven meer dan andere leeftijdsgenootjes. Maar de natuur is voor veel kinderen ver weg, letterlijk en figuurlijk (Meerjarenvisie IVN 2021*).

Schooltuinen

Schooltuinen brengt de natuur dichterbij

Tot op heden was het lastig een plek te creëren die zowel praktisch in te richten was en een natuurlijke uitstraling biedt. Daar brengt Schooltuinen verandering in. Wij vergroenen het schoolplein en brengen de natuur een stukje dichterbij. Wij verzorgen de aanleg voor schoolpleinen met uiterste precisie, wetend dat veiligheid en veelvuldig gebruik belangrijk zijn.