schooltuinen

Subsidies

Er zijn verschillende organisaties die subsidies beschikbaar stellen voor het voorgroenen van een schoolplein. Denk aan gemeentes, fondsen en waterschappen.

schooltuinen

Volledig ontzorgd

Nu zijn subsidieprocessen bij verschillende organisaties wel eens anders. Maar globaal loopt het als volgt:

  • We maken een begroting voor de nieuwe schooltuin

  • We onderzoeken hoeveel subsidie bij welke organisatie (gemeente, provincie, e.a.) aangevraagd kan worden

  • We schrijven een subsidieaanvraag en dienen deze in bij de betreffende organisatie

  • We beantwoorden eventuele vragen van de betreffende organisatie

  • De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door de betreffende organisatie. Is er groen licht? Dan kan de uitvoering beginnen!

  • Na afloop dient een evaluatieverslag ingediend te worden, deze schrijven wij met de financiële verantwoording.

Zo creëren we een groene schooltuin!

schooltuinen

Willen jullie advies of begeleiding bij jullie subsidie aanvraag?

Wij hebben veel kennis en ervaring met de aanvraag van subsidies en ontzorgen jullie hier graag mee. Neem contact met ons op!

Naar contact