Schooltuinen

Subsidies

Er zijn verschillende organisaties die subsidies beschikbaar stellen voor het voorgroenen van een schoolplein. Denk aan gemeentes, fondsen en waterschappen.

Schooltuinen

Volledig ontzorgd

Nu zijn subsidieprocessen bij verschillende organisaties wel eens anders. Maar globaal loopt het als volgt: