Schooltuinen

De Zonnewende

Voor de Zonnewende mocht Schooltuinen een nieuw groen schoolplein realiseren.

schooltuinen

Ontwerp op spelvorm

In het ontwerp is geen onderscheid gemaakt op leeftijd, maar op spelvorm. Ruimte voor kleinschalig en fantasiespel, voor rustig zitten en chillen, voor rustig toestelgebonden spel en ruimte voor actief spel op en rond speeltoestellen. De gehele herinrichting is gericht op het verbeteren van spelmogelijkheden voor kinderen om daarmee een speelplein te creƫren waarin de kinderen meer aanleiding hebben om te gaan spelen en actief te bewegen.

Schooltuinen

Groenbeleving

In het nieuwe ontwerp wordt gebruik gemaakt van verschillende verhardingsmaterialen en groenelementen. Dit draagt bij aan een beter klimaat en verbetert de uitdaging en beleving van kinderen tijdens het buitenspelen.

In de vormgeving van het speelplein zijn er extra groenvoorzieningen aangebracht voor ruimtelijke structuur en groenbeleving. Waar de beplanting voornamelijk een groenfunctie hebben, zorgen deze toch ook voor een stukje natuur- en seizoenbeleving.

schooltuinen

Educatie

Door de toevoeging van buitenklas, zitranden, beplanting en dergelijke worden de mogelijkheden verbetert om het plein onderdeel te laten worden van het onderwijssysteem. Van buiten les geven op warme of juist koude dagen tot het plein gebruiken voor natuurlessen of bewegingsonderwijs. Het plein zal op vele vlakken de kinderen stimuleren op fysieke, sociale, cognitieve, creatieve en communicatieve ontwikkeling.

schooltuinen

Foto's van het project