Schooltuinen

Artikel WAS 2023

Vanaf 1 juli 2023 gaat de WAS in

Er geldt binnenkort een nieuwe regelgeving , die is vastgelegd in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen, de WAS. Deze gaat in per 1 juli 2023. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) is de handhaver van deze wet.

Wat houdt de WAS in het kort in?

Op 1 juli 2023 veranderd het volgende aan regels voor iedereen die zich met speeltoestellen bezig houdt:

  • Er dient een merk van goedkeur op het speeltoestel te zijn aangebracht
  • Dit merk wordt uitgegeven door een erkend keurende instantie, waardoor in principe het speeltoestel gecertificeerd is
  • Er komen nieuwe regels betreffende de lay-out van de certificaten, zodat er een betere controle kan plaatsvinden
  • Het certificaat van de Aangewezen Keuringsinstellingen (AKI’s) moet verplicht een waarmerk hebben

Er heerst op dit moment nog veel onduidelijkheid bij scholen, instellingen, gemeentes qua wet- en regelgeving betreffende speeltoestellen. Wie is er verantwoordelijk voor de speeltoestellen? Dat klinkt heel simpel zult u denken. De eigenaar. Echter in veel gevallen is de gemeente de eigenaar van een perceel. De speeltoestellen staan op het schoolplein. Die danwel door de gemeente of door school of in combi ingekocht en geplaatst zijn. Het schoolplein wordt door school gebruikt, maar kan ook als buurtspeelplaats buiten schooltijd voor buurtkinderen dienen. Als er een incident of ongeval plaats vindt. Wie is er dan aansprakelijk?

Voor speeltoestellen dient na het keuren een logboek bij gehouden te worden. Wij bemerken in de praktijk dat het niet algemeen bekend is wie dit logboek bijhoudt, of bij moet houden.

Veel vragen, terwijl er al zoveel te doen is, zal u denken. Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Nu de nieuwe wet WAS per 1 juli a.s. ingaat, kan dit voor nog meer onrust zorgen. De NVWA heeft aangekondigd meer inspecties te gaan uitvoeren. Er is afgelopen jaren meer mankracht aangenomen om dit ook daadwerkelijk te gaan doen. Dat betekend dat het van groot belang is, deze zaken op orde te hebben en vooral ook te houden.

Om inzicht te verkrijgen in de WAS heeft u hierbij een link naar de website van de NVWA Hierop staat alle wet- en regelgeving vermeldt vanuit de overheid.

Als Schooltuinen hebben wij gecertificeerde krachten die op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving omtrent de huidige wet en de nieuwe WAS. Wij werken hierin nauw samen met het Keurmerkinstituut. Heeft u plannen om het schoolplein met speeltoestellen te gaan aanpakken? Of zijn er plannen voor een geheel nieuw schoolplein? Neem dan contact op met Schooltuinen. Wij kunnen u tijdens dit gehele proces begeleiden. Vanaf idee tot aan realisatie. Daarnaast kunnen wij u wegwijs maken in de wet- en regelgeving omtrent plaatsing, beheer en inspectie van speeltoestellen.

Onze expertise ligt op het gebied groene natuurlijke schoolpleinen. Wij werken voor scholen, gemeentes en bedrijven. Wij zijn aangesloten bij het Keurmerkinstituut.

Zijn er vragen, of is er onduidelijkheid wie de speeltoestellen beheert? Kijk voor meer informatie op de website van het Keurmerkinstituut https://keurmerk.nl/ Zij staan u graag te woord.

Uiteraard mag u ook altijd met u vragen contact met ons opnemen. Stuur een mail naar info@schooltuinen.nl of bel naar 085 – 02 30 622.

Dan nog een laatste toevoeging voor de gastouders. Ook voor hen is het besluit genomen dat zij moeten voldoen aan de WAS:

Voor deze laatste groep, kijk voor meer informatie op keurmerk.nl